Skip to content Skip to footer

Chrońmy nasze lasy

CHROŃMY PLANETĘ

CHROŃMY NASZE LASY

Nasza Ziemia. Co myślisz, kiedy słyszysz te słowa? Czy zdajesz sobie sprawę, że każde nasze działania wpływają na jej stan? Czy zdajesz sobie sprawę, że zachowanie jednostek, ma wpływ na jej dobrostan? Zastanów się więc, co możesz zrobić dla świata, aby mu trochę ulżyć. Bo jak wiadomo, nie ma on z ludzkością łatwo.

Jednym z największych zagrożeń dla Ziemi jest wycinanie lasów. A przecież nie od dziś mówi się, że las to jej zielone płuca. Kiedy człowiek wycina las, planeta dusi się, odbiera się jej to co najważniejsze, powietrze. A co za tym idzie, na niebezpieczeństwa narażone są zwierzęta i rośliny. Bo las to dom dla wielu gatunków. A lasy są dobrem społecznym, które kształtuje jakość życia człowieka. Według danych GUS z 2018 roku, powierzchnia lasów w Polsce wynosi 9255 tysięcy ha. Stąd apel: chrońmy stare drzewa, nie wycinajmy ich z tak wielkim zamiłowaniem, jak to się obserwuje.
Lasy wywierają pozytywny wpływ na środowisko życia człowieka. Odgrywają ważną rolę w ograniczaniu zmian klimatu. Ekosystem leśny pochłania duże ilości dwutlenku węgla, co zmniejsza jego udział w atmosferze. A w konsekwencji łagodzi to skutki ocieplenia klimatu. Dodatkowym dobrem jest też ograniczenie stężenia wielu innych zanieczyszczeń. Ponadto lasy uczestniczą w procesie oczyszczania powietrza z metali ciężkich i pyłów oraz tłumienia hałasu.
Lasy obok swego pozytywnego wpływu na środowisko, są też naturalnym miejscem wypoczynku dla człowieka. Kontakt z przyrodą to jedna z najzdrowszych form rekreacji. Profesor Tadeusz Bujak, z Akademii Rolniczej w Krakowie w jednym z wywiadów mówił, że przebywanie w lesie to „lek niezwykle cenny, a przy tym idealny dla naszego zubożonego społeczeństwa, bo darmowy. Wpływ lasów na nasze zdrowie jest wręcz nie do przecenienia. Las zawiera od 200 do 1000 razy mniej szkodliwych dla zdrowia substancji, niż teren otwarty”.
Jak czytamy z raportu o stanie lasów w Polsce, przygotowanym przez Lasy Państwowe „zagrożenie środowiska leśnego w Polsce należy do najwyższych w Europie. Wynika to przede wszystkim z położenia Polski na granicy dwóch klimatów, kontynentalnego i morskiego, a w konsekwencji – stałego i równoczesnego oddziaływania wielu czynników powodujących niekorzystne zjawiska i zmiany w stanie zdrowotnym lasów”. Zagrożenie wynika przede wszystkim z czynników atmosferycznych, właściwości gleb, warunków fizjograficznych, szkodników owadzich, chorób infekcyjnych. Do poważnych zagrożeń zalicza się również zanieczyszczenie powietrza poprzez energetykę, gospodarkę komunalną, czy transport. Wpływ mają również zanieczyszczenia wód i gleb, przekształcenia powierzchni ziemi, pożary lasów, czy szkodnictwo leśne takie jak kłusownictwo, kradzieże. Takie zagrożenia niosą ze sobą poważne konsekwencje. Do najpoważniejszych skutków zalicza się: wyginięcie poszczególnych organizmów, zakłócenie naturalnej struktury ekosystemu, czy całkowite wymieranie drzewostanu.
Człowiek ma wielki wpływ na dobrostan lasów. W Polsce jednym z najpoważniejszych zagrożeń jest celowe bądź nieumyślne podpalanie lasów. Tylko w 2018 r. zarejestrowano 8867 pożarów lasów, a głównymi przyczynami były właśnie podpalenia oraz zaniedbania. Szczególnie szkodliwa jest też wycinka ostatnich skrawków lasów naturalnych. Ocenia się, że każdego roku na świecie ginie 12-15 mln hektarów obszarów leśnych. Efektem wylesiania jest zmniejszenie liczby gatunków roślin i zwierząt. W Polsce masową wycinkę drzew rozpoczęto w 2017 roku. Znaczenie miała tu ustawa zezwalająca właścicielom posesji na wycinanie drzew i krzewów uznanych za zbędne lub stanowiące przeszkodę w zagospodarowaniu terenu. Jednym z problemów, jest też wyrzucanie śmieci do lasów. Związki z rozkładających się śmieci wnikają w glebę i zanieczyszczają wodę. Ponadto toksyczne substancje są wchłaniane przez grzyby, jagody i inne rośliny. Plastikowe odpady rozkładają się przez okres od 100 do 1000 lat, a w przypadku szklanych butelek dodatkowo pojawia się zwiększone zagrożenie pożarowe.
Lasy. Zielone płuca przyrody. Dom i naturalne środowisko dla zwierząt i roślin. Miejsce pozytywnie wpływające na człowieka. Spokój, cisza, świeże powietrze. Las. Jak go ochronić? Człowiek sam, w pojedynkę nie zwalczy wszystkich zagrożeń, na jakie narażony jest ekosystem leśny. Ale może starać się dbać o jego dobrostan. Codziennymi zwykłymi działaniami. Przecież za sprawą swoich codziennych wyborów możesz wspierać przetrwanie lasów. I chociaż wydaje się, że to na niewiele się zda, nie warto się poddawać. Nie palenie ogniska w lesie, nie wyrzucanie śmieci, nie niszczenie roślin, a nawet oszczędzanie i szanowanie papieru ma znaczenie w ochronie lasów. Bo przecież małe kroki też prowadzą do celu. A takim zachowaniem również przyczynisz się do poprawy dobrostanu lasów w Polsce.

Testimonials

Save Our Environment

Jacy jesteśmy

Sposób w jaki traktujemy zwierzęta świadczy nie o zwierzętach, a o nas samych, o tym jakimi jesteśmy ludźmi w obliczu słabszych.

Przemek Markiewicz

Koordynator

Edukacja jest ogromną nadzieją dla naszej Planety i przyszłych pokoleń.

Edukacja niesie zrozumienie, zmienia świadomość i może sprawić, że dla naszej Planety jutro będzie lepsze niż dziś, bo Ci którzy będą decydować o wszystkim wkoło będą mieli poziom wiedzy i empatii obecnie niedostępny wielu środowiskom. Wówczas zmieni się wszystko a działania takich organizacji jak nasza będą już niepotrzebne. Dlatego inwestycja w kampanie edukacyjne jest jedną z najlepszych.

EWA MASTYK

Prezes i koordynator

Wolontariat jest ogromną siłą!

To dzięki szeregom wolontariuszy, którzy aktywnie uczestniczą w naszych projektach na całym świecie, każdego dnia i od wielu lat, mogliśmy osiągnąć tak wiele i ocalić tysiące zwierząt.

Jaśmin Dymarska

Aktywistka i wolontariuszka
Donation

Building a Better Future

Pomóż nam zapewnić lepszy świat dla zwierząt wkoło oraz zadbać
o przyszłość naszej planety, dla nas i kolejnych pokoleń.