Skip to content Skip to footer

Ochrona mórz i oceanów

HomeOchrona mórz i oceanów

CHROŃMY PLANETĘ

Morza. Co tak naprawdę im zagraża?

Do niedawna można było pomyśleć, że największym zagrożeniem dla mórz jest plastik. To właśnie o tym zagrożeniu mogliśmy najczęściej usłyszeć w mediach i przeczytać w prasie. A zdjęcia zaplątanych martwych zwierząt tylko podsycały to wrażenie. Jednakże to wcale nie jest największy problem.
Morza i oceany zajmują aż 70% powierzchni Ziemii. To największy obszar naszej planety, między innymi dlatego tak ważne jest to, by o niego dbać. To olbrzymi ekosystem, który codziennie wpływa na nasze życie. Ale należy pamiętać, że przez nasze działania – cały ten obszar może zamienić się w jałową pustynię.


Intensywny ruch morski
Jednym z wielu zagrożeń jest ruch morski, a także nadmierna, niekontrolowana eksploatacja łowisk. Skutkuje to tym, że populacje poławianych gatunków spadają poniżej bezpiecznego poziomu dającego możliwość ich odtworzenia. Morza i oceany, razem z bogatą fauną i florą są przez to zagrożone. Obszarem szczególnie narażonym jest Morze Bałtyckie. Jego bioróżnorodność zmniejsza się na naszych oczach. Ochrony wymagają foki szare, morświny a także inne gatunki. Morze Bałtyckie to jedno z najbardziej zatłoczonych mórz i właśnie dlatego potrzeba zintegrowanych działań na poziomie międzynarodowym aby zmienić tę sytuację.
Zmiany klimatyczne a konsekwencje dla mórz i oceanów
W zeszłym roku Rada Unii Europejskiej przyjęła konkluzje ekologów na temat mórz i oceanów, podkreślając, że zmiana klimatu jest bezpośrednim zagrożeniem dla życia w morzach i oceanach na całym świecie. Dla osób zajmujących się ekologią na co dzień, nie jest to żadna nowość, ale na całe szczęście Rada rozpoczęła apel o wzmożone działania polityczne na wszystkich szczeblach rządów, mające chronić ekosystemy morskie i przybrzeżne. Należy zaznaczyć, że europejskie morza regionalne ocieplają się z ponadprzeciętną prędkością.
Globalne ocieplenie nie zaczęło się wczoraj, czy wciąż jest coś, co możemy zrobić? Jak najbardziej tak! Warto popierać inicjatywy namawiające do:

  • korzystania z zasobów morskich w sposób zrównoważony
  • prowadzenia zrównoważonej niebieskiej gospodarki
  • zwiększenia koordynacji w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa morskiego
  • redukowania ilości odpadów morskich
  • zapewnienia oceanom zdrowia i odporności
  • ochrony bioróżnorodności wrażliwych ekosystemów morskich i przybrzeżnych
  • inwestowania w badania oceanów i naukę o oceanach

Pomożemy morzom i oceanom porzucając obojętność. Zredukujmy używanie plastiku do minimum, nie zaśmiecajmy wód i od najmłodszych lat uczmy nasze dzieci o tym, jak ważne są działania na rzecz naszej planety. Ziemia jest domem dla nas wszystkich i właśnie dlatego powinniśmy ją szanować.
Testimonials

Save Our Environment


Jacy jesteśmy

Sposób w jaki traktujemy zwierzęta świadczy nie o zwierzętach, a o nas samych, o tym jakimi jesteśmy ludźmi w obliczu słabszych.

Przemek Markiewicz

Koordynator

Edukacja jest ogromną nadzieją dla naszej Planety i przyszłych pokoleń.

Edukacja niesie zrozumienie, zmienia świadomość i może sprawić, że dla naszej Planety jutro będzie lepsze niż dziś, bo Ci którzy będą decydować o wszystkim wkoło będą mieli poziom wiedzy i empatii obecnie niedostępny wielu środowiskom. Wówczas zmieni się wszystko a działania takich organizacji jak nasza będą już niepotrzebne. Dlatego inwestycja w kampanie edukacyjne jest jedną z najlepszych.

EWA MASTYK

Prezes i koordynator

Wolontariat jest ogromną siłą!

To dzięki szeregom wolontariuszy, którzy aktywnie uczestniczą w naszych projektach na całym świecie, każdego dnia i od wielu lat, mogliśmy osiągnąć tak wiele i ocalić tysiące zwierząt.

Jaśmin Dymarska

Aktywistka i wolontariuszka

Donation

Building a Better Future

Pomóż nam zapewnić lepszy świat dla zwierząt wkoło oraz zadbać
o przyszłość naszej planety, dla nas i kolejnych pokoleń.